Kinderproblematiek

Kinesiologie biedt ondersteunende mogelijkheden aan kinderen die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben. Op school bijvoorbeeld als er sprake is van pesten, gedragsproblemen, dyslexie,  motorische problemen, moeilijkheden met lezen en schrijven, of ADHD.  Ook kinderen met faalangst en stressproblematiek,  of  hoogsensitieve kinderen kunnen een beroep doen op een kinesioloog. Tevens is er ondersteuning mogelijk bij moeilijkheden in de thuissituatie en de opvoeding.

 

De oorzaken kunnen worden opgespoord en uitgewerkt zodat er ruimte komt voor groei. Dit gebeurd  onder deskundige begeleiding van  gespecialiseerde kinesiologes die jarenlange ervaring in het onderwijs hebben aangevuld met therapeutische ervaring in het werken met kinderen.