Je eigen wijsheid

In de kinesiologie gaan we er van uit dat er naast  bewuste kennis ook een onbewuste kennis bestaat. 

 

Wij willen ´overleven´, en daar zijn we letterlijk tot op het bot voor toegerust.  Het lijf registreert gevaar en reageert op de best mogelijke manier om jou in staat te stellen te overleven. Zodat jij je op het goeie moment uit de voeten kunt maken, of je kunt verdedigen. Voor een deel is daar de aangeboren stress-reactie verantwoordelijk voor. Voor een ander deel leert je lichaam gedurende je leven op basis van ervaringen om op een bepaalde manier te reageren.  Je leert zonder dat je je hiervan bewust bent voortdurend nieuwe dingen. o.a. Emoties en ellende kunnen via deze zelfde leerprocessen uiteindelijk ongewenste invloed gaan uitoefenen op je leven en je gezondheid.

 

Er is een voortdurende interactie tussen innerlijk en uiterlijk leven. Je lichaam registreert en reageert voortdurend. Het moet immers overleven. Zo ´weet´ je lijf hoe en waarom het zich op een bepaald moment heeft aangepast. Via de spiertest maken we contact met deze kennis zodat we ongewenste reacties kunnen begrijpen, ombuigen of wegnemen.

 

Volgens esotherische begrippen bevindt deze wijsheid zich op het niveau van de ziel. De spiertest zien wij als een middel om in contact te komen met deze wijsheid.

 

De werking van de spiertest is gebaseerd op de uitwerking die stress heeft op spieren; verzwakkend of versterkend. Dat we tevens middels de spiertest met de client in contact staan op zielsniveau is vaak iets lastiger aan te nemen en wordt daarom niet door alle kinesiologen even luid en duidelijk beweerd. Intussen bewijst de spiertest dagelijks voor velen zijn nut en verbazingwekkende doeltreffendheid.