De 'roots' van kinesiologie

George Goodhaert,  een Amerikaanse chiropractor ontdekte rond 1963 het principe van de spiertest die het basisgereedschap werd voor wat hij noemde 'applied kinesiology'. Bovendien legde hij een verband tussen de verschillende spieren en de Chinese leer van de 5 elementen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om via de spiertest zicht te krijgen op het algehele welzijn op een dieper niveau dat normaal aan het zicht onttrokken blijft. Applied Kinesiology werd alleen toegepast door medische professionals.

 

Een van Goodhaert's  leerlingen, John Thie heeft op basis van deze bevindingen in de jaren 70 van de vorige eeuw een lekensysteem geintroduceerd dat hij 'Touch for health' noemde. In deze vorm heeft kinesiologie de wereld veroverd. Inmiddels zijn hieruit overal ter wereld diverse werkmethoden ontstaan om aan een breed scala van klachten en menselijke probleemgebieden te werken. Vanuit het lekensysteem van de Touch for Health is op deze manier een nieuw en zeer breed professioneel werkveld ontstaan.

 

In Nederland kan men zich laten scholen tot kinesioloog bij Welkin, Topki of NSK. Kinesiologie is nog vrij jong, daardoor zijn deze instituten nog voortdurend in ontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk professioneel niveau.

 

Kinesiologie is van deze tijd, veel grondleggers van verschillende richtingen zijn nog in leven en geven regelmatig cursussen en workshops over de gehele wereld. Niet alleen de opleidingsinstituten, maar de kinesiologie als geheel is volop in beweging, met nog steeds nieuwe ontwikkelingen.